Chim

lưới bẫy chim khuyên

90,000 đ90,000 đ

Nang mực cho chim cảnh

10,000 đ10,000 đ

Chuông đồng 12-14-16-18

10,000 đ10,000 đ

Cám trứ

14,000 đ14,000 đ

Lưới Bẫy Chim tàng

42,000 đ42,000 đ

Combo 01 bẫy bịp +chi

520,000 đ520,000 đ

Bẫy bịp .chim

240,000 đ240,000 đ

lưới bẫy chim khuyên

150,000 đ150,000 đ

Thuốc bổ ca

340,000 đ340,000 đ

50 Vòng Đeo Chân Chim cản

110,000 đ110,000 đ

Keo bẫy ch

25,000 đ25,000 đ

Hạt trộn cho vẹt 40k /

40,000 đ40,000 đ
Trang 1/100