Máy In, Máy Scan & Máy Chiếu

Máy in nhiệt K80 PR

2,290,000 đ2,800,000 đ

GẠT DRUM SAMSUNG ML1610 - M

22,000 đ22,000 đ

Trục từ Hộp từ

40,000 đ40,000 đ

Cáp máy in 5 mé

60,000 đ60,000 đ

Máy in nhiệt K80 PR

1,595,000 đ1,595,000 đ

Rulo dầu máy photo ricoh

120,000 đ120,000 đ

Bộ chia hdmi 1 ra 4 màn hìn

295,000 đ295,000 đ

Cáp máy in 1.5

16,000 đ16,000 đ

DRUM dùng cho hộp mự

20,000 đ20,000 đ

Giấy in ảnh Hiti

380,000 đ380,000 đ

Máy in nhiệt K80 PR

2,350,000 đ2,350,000 đ

DÂY MÁY IN 3M ARIGAT

30,000 đ30,000 đ
Trang 1/100