Thiết bị chăm sóc quần áo

Bàn Ủi Philips

4,290,000 đ4,290,000 đ

Bàn là Khô Sunhouse SH

170,000 đ170,000 đ

Bàn Ủi Philips

4,890,000 đ4,890,000 đ

Bàn Ủi Kim

175,000 đ175,000 đ

Máy Khâu min

245,000 đ260,000 đ

BÀN Ủi Khô SUNHOUSE SH

139,200 đ160,000 đ

Bàn ủi hơi nước cầ

245,000 đ490,000 đ

MÁY CẮT LÔNG XÙ 6

82,800 đ138,000 đ

22 kéo cắt vải xịn ( cắt

1,430,000 đ1,430,000 đ

Dụng cụ cắt lông xù

56,000 đ56,000 đ

MÁY MAY MINI CẦ

73,000 đ73,000 đ

Thước Dây 150cm mini b

7,500 đ7,500 đ
Trang 1/100