USB & Ổ Cứng

USB 8GB TOSHIBA CHÍNH

99,000 đ159,000 đ

USB 4G chép dữ liệu

85,000 đ85,000 đ

USB 2.0 Kin

72,000 đ80,000 đ

BỘ HUB 4 CỔNG USB HOC

140,000 đ140,000 đ

Bộ chia USB HUB 3 cổn

27,000 đ27,000 đ

USB 32GB TOSHIBA CÔ

150,000 đ270,000 đ

USB Kingston DT100G3 USB 3.0

81,000 đ81,000 đ

Hub chia usb 4 cổng 3.0

140,000 đ140,000 đ

USB KINGTON 2G/4G/8G/16

60,000 đ60,000 đ

USB Kingston 8Gb 2.0 - Chính

92,000 đ99,000 đ

CADDY BAY ORICO L127SS, 1HDD/SSD

220,000 đ220,000 đ
Trang 1/100